Camau i Gynaliadwyedd

Camau I Gynalianwyedd

Bydd rhoi datblygu cynaliadwy yng nghalon eich sefydliad yn eich helpu i wneud penderfyniadau gwell ar gyfer yr hirdymor ac yn helpu Cymru i fod yn genedl fwy cynaliadwy. Yr her i sefydliadau ledled Cymru yw sut i wneud datblygu cynaliadwy yn egwyddor drefnu ganolog. Rydym wedi creu:

CAM 1: Deall sut olwg sydd arno
Mae hwn yn disgrifio sut olwg sydd ar y sefydliad ar ôl iddo ymgorffori datblygu cynaliadwy yn egwyddor drefnu ganolog;

CAM 2: Deall sut i gyrraedd yno
Mae hwn yn disgrifio 10 proses allweddol y gellir eu dilyn i helpu ymgorffori datblygu cynaliadwy yn egwyddor drefnu ganolog;

CAM 3: Mabwysiadu egwyddorion cyffredin ar gyfer gwneud penderfyniadau
Mae hwn yn disgrifio 2 egwyddor graidd, a 6 egwyddor ategol, a fydd yn cynorthwyo i ymgorffori datblygu cynaliadwy wrth wneud pob penderfyniad.

Egwyddorion Ategol
Mae hwn yn disgrifio materion penodol y dylid eu hamlygu a mynd i’r afael â nhw yng ngham cynnar eich proses gynllunio.

 Lawrlwytho Dogfen

Camau i gynaliadwyedd (PDF)