Digwyddiadau

Case study name
19
Jan

Gwahoddiad i Staff Cynllunio Corfforaethol/Busnes   Digwyddiad Dysgu ar y Cyd – ‘Gweithio Tuag at Nodau Cymru Gynaliadwy’: I reolwyr cyfleusterau ac ystadau ar y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) …

View Event
14 David Cook Melin Homes   Business
03
Feb

Mae llofnodydd Siarter Datblygu Cynaliadwy, Tai Melin, yn cynnal digwyddiad i ddangos arfer gorau mewn Datblygu Cynaliadwy a Budd i’r Gymuned. Bydd y diwrnod yn cynnwys: Anerchiad gan Carl Sargeant …

View Event
SD Charter Ticks
09
Feb

Gwahoddiad i Staff Caffael  Digwyddiad Dysgu ar y Cyd: ‘GweithioTuag at Nodau Cymru Gynaliadwy’: Ar gyfer Staff Caffael ar y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) Amser: 09.30am – 2.30pm Lleoliad: Ysgol …

View Event
InternationalConference_049
16
Mar

16 Mawrth 2016, Gwesty Mecure Holland House Dan gadeiryddiaeth y cyflwynydd BBC – Jamie Owen Bydd y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn dod i rym o Ebrill 2016. Mae hon …

View Event
1 2