Beth yw Datblygu Cynaliadwy?

Datblygu cynaliadwy yw ein proses ar gyfer cyrraedd nod cynaliadwyedd – hynny yw “galluogi pobl ar draws y byd i fodloni eu hanghenion sylfaenol a mwynhau gwell ansawdd bywyd heb beryglu ansawdd bywyd cenedlaethau i ddod” (UK’s shared framework for sustainable development).

O’n rhan ni, mae rhoi datblygu cynaliadwy ar waith yng Nghymru yn golygu gwella lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol pobl a chymunedau, a chyflawni gwell ansawdd bywyd i’n cenhedlaeth ni a chenedlaethau i ddod, mewn ffyrdd sydd:

• Yn hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol a chyfle cyfartal; ac
• Yn gwella’r amgylchedd naturiol a diwylliannol a pharchu ei gyfyngiadau – defnyddio dim ond ein cyfran deg o adnoddau’r ddaear a chynnal ein hetifeddiaeth ddiwylliannol.
• Datblygu cynaliadwy yw ein proses ar gyfer cyrraedd nod cynaliadwyedd.