Gweledigaeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu gweledigaeth ynglŷn â sut olwg fydd ar Gymru gynaliadwy – mae wedi cael ei chymryd o’r Cynllun Datblygu Cynaliadwy. Mae’r Weledigaeth yn disgrifio beth fydd dyfodol cynaliadwy yn ei olygu i’n cymunedau, ein hamgylchedd naturiol ac economi Cymru, a sut le fydd Cymru yn y dyfodol i fyw a gweithio ynddo.

Lawrlwythwch y PDF

Y weledigaeth – Sut byddai Cymru gynaliadwy’n edrych (PDF)