Polisi ar Gwcis

Cwcis

Gall gwefan Y Siarter Datblygu Cynaliadwy storio ychydig bach o ddata, o’r enw cwcis, ar eich dyfais er mwyn darparu ymarferoldeb a chasglu gwybodaeth am y defnydd o’r wefan, gyda’r nod yn y pen draw o wella’r safle. Ni ellir defnyddio’r cwcis hyn i’ch adnabod chi’n bersonol.

Mae dau fath o gwci y gallwch ddod ar eu traws wrth ddefnyddio gwefan Y Siarter Datblygu Cynaliadwy:

  • Cwcis parti cyntaf: y rhain yw’r cwcis y mae Y Siarter Datblygu Cynaliadwy yn berchen arnynt ac yn eu rheoli, a chânt eu defnyddio i ddarparu ymarferoldeb y wefan.
  • Cwcis trydydd parti: y rhain yw’r cwcis a ddefnyddir gan sefydliadau a gwasanaethau eraill, a defnyddir eu hymarferoldeb i wella gwefan Y Siarter Datblygu Cynaliadwy. Er enghraifft, mae gwasanaethau fel Twitter ac AddThis yn defnyddio eu cwcis eu hunain, a reolir ganddyn nhw.

Cwcis Parti Cyntaf

Defnyddir y cwcis parti cyntaf gan y meddalwedd sy’n pweru gwefan Y Siarter Datblygu Cynaliadwy, a Y Siarter Datblygu Cynaliadwy sy’n berchen arnynt ac yn eu rheoli. Defnyddir y cwcis hyn i ddarparu ymarferoldeb y wefan yn unig, ac ni chânt eu defnyddio i olrhain defnyddwyr y wefan mewn unrhyw fodd. Mae’r tabl isod yn rhestru’r cwcis parti cyntaf a ddefnyddir gan y safle ar hyn o bryd.

Enw Manylion Cynnwys Nodweddiadol Dod i Ben
has_js Defnyddir y cwci hwn gan y meddalwedd sy’n pweru’r wefan i gynnal gwerth dros dro sy’n nodi a yw JavaScript wedi cael ei alluogi gan y defnyddiwr ai peidio. Ni ddefnyddir y cwci hwn i olrhain y defnyddiwr mewn unrhyw fodd. Naill ai’r gwerth 1 neu’r gwerth 0 Pan mae’r porwr yn cael ei gau
SESS (a.y.y.b.) Defnyddir y cwci hwn i gadw cofnod o sesiynau’r defnyddiwr. Mae’n galluogi’r wefan i gadw gwybodaeth benodol rhwng mynediadau dilynol at y dudalen ac, er enghraifft, i ddarparu ymarferoldeb mewngofnodi i’r defnyddiwr.Sylwer mai ‘SESS’ yw rhagddodiad enw’r cwci hwn, a gall enw llawn y cwci edrych rhywbeth fel:SESSf52bc6cf38cf94a-
581e6b8aa0248ae48
Llinyn ‘dynodwr sesiwn’ ar hap yr olwg, fel:sr1ua0up390s1l-
umejv43dljj4
Ar ôl 2,000,000 o eiliadau (oddeutu 23 diwrnod)

Cwcis Trydydd Parti

Mae cwcis trydydd parti’n cael eu rheoli a’u defnyddio gan sefydliadau a gwasanaethau eraill, a defnyddir eu hymarferoldeb i wella gwefan Y Siarter Datblygu Cynaliadwy. Mae’r tabl isod yn rhestru cwcis trydydd parti a all fod yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd, ynghyd â dolenni i bolisi preifatrwydd pob gwasanaeth. Sylwer na fyddwch o reidrwydd yn dod ar draws yr holl gwcis a restrir isod wrth i chi ddefnyddio’r wefan, a gall eu defnydd ddibynnu ar y nodweddion rydych chi’n eu defnyddio a’r tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.

Ffynhonnell Enw Manylion Mwy o wybodaeth
AddThis __atuvc
_atshc
ana_svc
bt
di
dt
loc
siteaud
ssc
ssh
sshs
uid
uit
uvc(a chwcis Google Analytics)
These cookies are used by the AddThis social media ‘Share’ button functionality. Note that this functionality may also make use of AddThis’s own Google Analytics cookies. Gwybodaeth Preifatrwydd AddThis 
Cwcis AddThis
Facebook locale
lsd
datr
reg_fb_gate
reg_fb_ref
wd
Defnyddir y cwcis hyn gan ymarferoldeb cyfryngau cymdeithasol Facebook y wefan. Gwybodaeth Preifatrwydd Facebook
Google PREF
NID
Defnyddir y cwcis hyn gan Google i storio hoffterau a gwybodaeth am ddefnyddwyr. Polisi Preifatrwydd Google
Google Analytics __utma
__utmb
__utmc
__utmz
Defnyddir y cwcis hyn gan Google Analytics i gasglu gwybodaeth ynglŷn â sut mae defnyddwyr yn defnyddio ein safle, i adnabod ymwelwyr unigryw, a storio’r math o gyfeiriad a ddefnyddir gan y defnyddiwr i gyrraedd y safle (er enghraifft, a gyrhaeddodd y defnyddiwr y wefan trwy beiriant chwilio neu wefan arall sydd â dolen i cynnalcymru.com). Cookies & Google Analytics
Polisi Preifatrwydd Google
Google+ BEAT
ULS(a chwcis Google Analytics)
Defnyddir y cwcis hyn gan ymarferoldeb cyfryngau cymdeithasol Google+ y wefan. Sylwer y gall yr ymarferoldeb hwn hefyd ddefnyddio cwcis Google Analytics Google+ ei hun. Polisi Preifatrwydd Google
Twitter _twitter_sess
guest_id
k
original_referer(a chwcis Google Analytics)
Defnyddir y cwcis hyn gan ymarferoldeb cyfryngau cymdeithasol Twitter y wefan. Sylwer y gall yr ymarferoldeb hwn hefyd ddefnyddio cwcis Google Analytics Twitter ei hun. Polisi Preifatrwydd Twitter
Vimeo aka_debug
pl_volume(a chwcis Google Analytics)
Defnyddir y cwcis hyn gan chwaraewyr Vimeo sydd wedi’u mewnosod yn y wefan. Sylwer y gall yr ymarferoldeb hwn hefyd ddefnyddio cwcis Google Analytics Vimeo ei hun. Polisi Preifatrwydd Vimeo

Mwy o Wybodaeth

Efallai fod gan eich porwr gwe y gallu i reoli a rhwystro cwcis. Gan fod pob porwr gwe, yn gyffredinol, yn ymddwyn mewn ffordd ychydig yn wahanol, cyfeiriwch at y system gymorth neu’r llawlyfr sy’n gysylltiedig â’ch porwr neu ddyfais i gael gwybodaeth benodol. Byddwch yn ymwybodol y gall rhwystro cwcis olygu nad ydych yn gallu gwneud defnydd cyflawn o ymarferoldeb a nodweddion y wefan hon a gwefannau eraill.

I ddysgu mwy am gwcis, sut i’w rheoli nhw, a sut i’w rhwystro nhw, cyfeiriwch atAboutCookies.org.

Yn olaf, os oes gennych unrhyw gwestiynau am y defnydd o gwcis gan wefan Y Siarter Datblygu Cynaliadwy, cysylltwch â ni.